Stoppa COVID

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år.

Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.

Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller härmed enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen. Dessa barn hänvisas därför hädanefter till behandlande läkare för vaccination.

Vi erbjuder dos 1, 2 och 3 till alla som fyllt 18 år eller är äldre (födda 2004 eller tidigare) det ska vara minst 3 månaders mellanrum mellan dos 2 och dos 3. Man ska ha fyllt 18 år för att få dos 3.

Vi erbjuder också dos 4 till alla som fyllt 18 år eller är äldre (födda 2004 eller tidigare) det ska vara minst 4 månaders mellanrum mellan dos 3 och dos 4. Man ska ha fyllt 18 år för att få dos 4.

Från och med tisdag 11/10 ger vi samtliga booster doser (dos 3, 4 och 5) med det nya kombinations vaccinet från Pfizer: Original/Omicron BA.4-5 med skydd både mot Alfa- och Omicron mutationerna.

Senaste informationen angående Höstdos från och med 220901:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos, en ”höstdos,” till vissa grupper från den 1 september 2022. Vilken dos det blir till antal kan skilja sig åt beroende på tidigare rekommendationer.

Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla övriga mellan 18 och 64 år skall erbjudas möjlighet till vaccination med ”höstdosen”.

Så länge man är över 18 år får man ta en höstdos oavsett antal doser som man tidigare tagit. Det viktiga är att det gått minst fyra månader sedan föregående dos.

Bär gärna munskydd när ni besöker våra vaccinationsmottagningar.

Vi har nu gått ifrån kö för överblivna doser och har istället en kontinuerlig drop-in, vid sidan av de tidsbokade patienterna. Viss väntetid kan förekomma då de tidsbokade patienterna går först men det har hittils inte varit ett problem. Man måste uppfylla ovanstående kriterier för dos 3 för att få denna via drop-in.

Vi vaccinerar med dos 1, dos 2, dos 3 och dos 4 samt Höstdosen både för tidbokade patienter och patienter i Drop-in kö. 

Öppettider kommande veckor för drop-in:

Vecka 42
Uddevalla: Tisdag 18/10 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Onsdag 19/10 kl. 18:00-21:00.

Vecka 43
Uddevalla: Tisdag 25/10 kl. 18:00-21:00 och Torsdag 27/10 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Onsdag 26/10 kl. 18:00-21:00.

Vecka 44
Uddevalla: Tisdag 1/11 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Stängt.

Vecka 45
Uddevalla: Tisdag 8/11 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Torsdag 10/11 kl. 17:00-20:00.

Vecka 46
Uddevalla: Tisdag 15/11 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Stängt.

Vecka 47
Uddevalla: Tisdag 22/11 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Torsdag 24/11 kl. 17:00-20:00.

Vecka 48
Uddevalla: Tisdag 29/11 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Stängt.

Vecka 49
Uddevalla: Tisdag 6/12 kl. 18:00-21:00.
Tanum: Torsdag 8/12 kl. 17:00-20:00.

VAR?

Uddevalla Sjukhus, tidigare Akutmottagningen, Fjällvägen 9 - se skyltar.
Tanum Shoppingcenter, inne i köpcentret mitt emot "Food courten" - följ skyltarna.

NÄR?

Nya tider för bokning av vaccindos släpps kontinuerligt.

VILKET VACCIN GER VI? 

Vi vaccinerar med Pfizers vaccin; Comirnaty och Modernas vaccin; Spikevax för dos 1 och dos 2.
Vi vaccinerar med Pfizers vaccin; Comirnaty Original/Omicron BA.1 med skydd både mot Alfa- och Omicron mutationerna för samtliga booster doser (dos 3, 4 och 5).

HUR?

1. Boka tid via någon av länkarna nedan, beroende på vilken av våra vaccinationsmottagningar ni önskar.
2. Skriv ut och fyll i Hälsodeklarationen nedan. Ha den redo när det är din tur att vaccineras. Den är obligatorisk för att vaccinet ska kunna ordineras till er.
3. Håll avstånd, visa hänsyn och kom inte tidigare än maximalt 10 min. före bokad tid, för att minska köbildning.

Problem med Covid beviset?

Vänligen skicka mejl med bild på ditt Vaccinationskort samt fullständigt personnummer till vår mejl: vaccin@heartbeathlr.se. Telefonnummret till vår mottagningstelefon är: 076-534 03 30, vi har telefontid på torsdagar kl. 17:00-20:00.

Bokning

TanumUddevalla

Hälsodeklaration

Hämta hälsodeklaration

Vaccinationsbesvis

Observera att nytt Covidbevis måste hämtas för vardera given dos. Ett tidigare hämtat Covidbevis ändras inte utan man måste hämta nytt för att alla doser ska vara med. Under nuvarande höga belastning på utfärdande av Covidbevis så kan det ta upp till 14 dagar innan senast givna dos syns i beviset. 

Hämta vaccinationsbevis