Stoppa COVID

Från den 1 november 2022 avslutas Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendation om vaccination mot covid-19 till alla grundfriska barn och unga mellan 12 och 17 år.

Detta görs på grund av den låga risken för allvarlig sjukdom och död i covid-19 bland barn och unga.

Vi vill förtydliga att detta gäller samtliga doser till barn, alltså även dos 2 till den som tidigare fått dos 1.

Rekommendationen om vaccination av barn och unga gäller härmed enbart särskilda grupper av barn, definierade av Svenska Barnläkarföreningen. Dessa barn hänvisas därför hädanefter till behandlande läkare för vaccination.

Vi erbjuder dos 1, 2 och 3 till alla som fyllt 18 år eller är äldre (födda 2004 eller tidigare) det ska vara minst 3 månaders mellanrum mellan dos 2 och dos 3. Man ska ha fyllt 18 år för att få dos 3.

Vi erbjuder också dos 4 till alla som fyllt 18 år eller är äldre (födda 2004 eller tidigare) det ska vara minst 4 månaders mellanrum mellan dos 3 och dos 4. Man ska ha fyllt 18 år för att få dos 4.

Från och med tisdag 11/10 ger vi samtliga booster doser (dos 3, 4, 5 och 6) med det nya kombinations vaccinet från Pfizer: Original/Omicron BA.4-5 med skydd både mot Alfa- och Omicron mutationerna.

Senaste informationen angående Höstdos från och med 220901:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos, en ”höstdos,” till vissa grupper från den 1 september 2022. Vilken dos det blir till antal kan skilja sig åt beroende på tidigare rekommendationer.

Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla övriga mellan 18 och 64 år skall erbjudas möjlighet till vaccination med ”höstdosen”.

Så länge man är över 18 år får man ta en höstdos oavsett antal doser som man tidigare tagit. Det viktiga är att det gått minst fyra månader sedan föregående dos.

Bär gärna munskydd när ni besöker våra vaccinationsmottagningar.

Vi har nu gått ifrån kö för överblivna doser och har istället en kontinuerlig drop-in, vid sidan av de tidsbokade patienterna. Viss väntetid kan förekomma då de tidsbokade patienterna går först men det har hittils inte varit ett problem. Man måste uppfylla ovanstående kriterier för dos 3 för att få denna via drop-in.

Vi vaccinerar med dos 1, dos 2, dos 3 och dos 4 samt dos 5 och, i förekommande fall, dos 6 både för tidbokade patienter och patienter i Drop-in kö. 

Öppettider kommande veckor för drop-in:

Vecka 14
Uddevalla: Stängt.
Tanum: Stängt.

Vecka 15
Uddevalla: Torsdag 13/4 kl. 17:30-20:00.
Tanum: Stängt.

Vecka 16
Uddevalla: Stängt.
Tanum: Torsdag 20/4 kl. 17:30-20:00. OBS* Vår vaccinationsmottagning i Tanum stängs ner för gott efter detta datumet.

Vecka 17
Uddevalla: Torsdag 27/4 kl. 17:30-20:00. OBS* Vår vaccinationsmottagning i Uddevalla stängs ner för gott efter detta datumet.
Tanum: Stängt.

*Vårt avtal med VGR för att erbjuda vaccinationer mot Covid-19 upphör 230431 varpå vår vaccinationstjänst därmed också upphör och våra mottagningar stängs ner för gott.

VAR?

Uddevalla Sjukhus, tidigare Akutmottagningen, Fjällvägen 9 - se skyltar.
Tanum Shoppingcenter, inne i köpcentret mitt emot "Food courten" - följ skyltarna.

NÄR?

Nya tider för bokning av vaccindos släpps kontinuerligt.

VILKET VACCIN GER VI? 

Vi vaccinerar med Pfizers vaccin; Comirnaty och Modernas vaccin; Spikevax för dos 1 och dos 2.
Vi vaccinerar med Pfizers vaccin; Comirnaty Original/Omicron BA.1 med skydd både mot Alfa- och Omicron mutationerna för samtliga booster doser (dos 3, 4 och 5).

HUR?

1. Boka tid via någon av länkarna nedan, beroende på vilken av våra vaccinationsmottagningar ni önskar.
2. Skriv ut och fyll i Hälsodeklarationen nedan. Ha den redo när det är din tur att vaccineras. Den är obligatorisk för att vaccinet ska kunna ordineras till er.
3. Håll avstånd, visa hänsyn och kom inte tidigare än maximalt 10 min. före bokad tid, för att minska köbildning.

Problem med Covid beviset?

Vänligen skicka mejl med bild på ditt Vaccinationskort samt fullständigt personnummer till vår mejl: vaccin@heartbeathlr.se. Telefonnummret till vår mottagningstelefon är: 076-534 03 30, vi har telefontid på torsdagar kl. 17:00-20:00.

Bokning

TanumUddevalla

Hälsodeklaration

Hämta hälsodeklaration

Vaccinationsbesvis

Observera att nytt Covidbevis måste hämtas för vardera given dos. Ett tidigare hämtat Covidbevis ändras inte utan man måste hämta nytt för att alla doser ska vara med. Under nuvarande höga belastning på utfärdande av Covidbevis så kan det ta upp till 14 dagar innan senast givna dos syns i beviset. 

Hämta vaccinationsbevis